TOTAL RAISED € 141,154

TARGET €135,000

105%

SUN JUNE 13th 2021

CHAI LIFELINE'S FINISH LINE

TIME REMAINING TO THE BIG RIDE

00

Days

00

Hours

00

Mins

00

Secs

https://strava.app.link/vKjHih8vPfb

WELCOME TO MY FUNDRAISING PAGE

TOTAL RAISED €2,319.00

Beste vriend,

Sinds de oprichting 10 jaar geleden is Chai Lifeline Antwerpen uitgegroeid van een kleine thuisorganisatie tot een toonaangevend netwerk voor gezondheidsondersteuning, dat gezinnen ondersteunt die te kampen hebben met ernstige ziekten, crisissen en verlies van een dierbare.

Chai Lifeline’s-programma's en diensten voldoen aan de unieke emotionele, sociale en praktische behoeften van gezinnen die met een ernstige ziekte leven.

Vanaf het moment van diagnose of trauma stappen Chai Lifeline’s-professionals en getrainde meelevende vrijwilligers in om het evenwicht te herstellen en vreugde en hoop terug te brengen in het leven dat verwoest is door medische crisis en ziekte.

Hartelijk dank voor uw royale steun. Dear Friend,

Since its inception 10 years ago, Chai Lifeline Antwerp has grown from a small home-based organisation to a prominent health support-network, supporting families battling serious illness, crisis & loss.

Chai Lifelines programs and services meet the unique emotional, social and practical needs of the families living with serious illness.

From the moment of diagnosis or trauma Chai Lifelines professionals and trained compassionate volunteers step in to restore equilibrium and bring joy and hope back into lives devastated by medical crisis and illness.

Many thanks in advance for your generous support.

FUNDRAISING HISTORY

Total Amount Raised

€1,728.00

Total Amount Raised (2020)
€1,728.00
€1000
1000
2319